Written by Anonymous

Grammarly Premium Lifetime, Google Drive Unlimited Storage, Lynda Lifetime, Office 365 Lifetime, Envato, Shutterstock, ...

--➤ I am selling a lot of valuable accounts having the forever term(lifetime) with cheap price: https://docs.google.com/document/d/1wbuaW3rvqEM0c2HVckW08jDoV1ZxMl4qBNWfi7EbJEo/edit#heading=h.xeva8rvusghq 

--➤ Ad đang bán rất nhiều account giá rẻ có ích cho học tập công việc ở đây: https://docs.google.com/document/d/1wbuaW3rvqEM0c2HVckW08jDoV1ZxMl4qBNWfi7EbJEo/edit#heading=h.xeva8rvusghq 

--➤ To contact easily, please chat with me via Hangout, don't need to sign up, use your email to chat: https://hangouts.google.com/ ; My email to chat is: lecanhjing@gmail.com , Example: http://prnt.sc/d7jhyz; Or you can chat with me on skype, My skype is: alwaysmile.3 . And I use hangout more than skype. 

--➤ Feedback from customers: http://bit.ly/votefromcustomer

--➤ Dưới đây là danh sách MỘT VÀI khách hàng đã mua hàng của mình(Customers who have purchased account):

- 14 Dec 2016- Grammarly Lifetime+Google Drive+Lynda: http://prntscr.com/djlcvd

- Ngoc-19 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/ck28w2

- Hokynium-18 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/ck25gy

- Phong-17 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/ck27yi

- LP-17 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/cjd3ni

- Phu-13 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/chrkim

- ahmashzj -11 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/cinjs7

- vipin-12 Sep 2016-Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/cgspsv

- Jean-09 Sep 2016-Google Drive Unlimited: http://prntscr.com/cglz49

- Thanh-08 Sep 2016-Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/cg2wv0

- 4MLT -06 Sep 2016-Google Drive Unlimited Storage: http://prntscr.com/cf2k84

- pnt-05 Sep 2016-Office 365 Lifetime: http://prntscr.com/cf2j3x

- TRAN CHI-27 August 2016-Google Drive, Office365, Lynda, Netflix: http://prntscr.com/cbxku2

- 73davis-26 August 2016-Lynda+Office 365 lifetime: http://prntscr.com/caxvcb

- Thomas-26 August 2016- Google Drive Unlimited: http://prntscr.com/cb2ygs

- Tania-25 August 2016-Grammarly+Google drive-Evanto-thecoachingtoolscompany: http://prntscr.com/ccfwp9

- Honjou Ren 01 August 2016_ 1 Google Drive + 1 Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/c02aa7

- Doan - 24 July 2016-Lynda+Google Drive+Onedrive+Grammarly+Netflix: http://prntscr.com/by0nlb

- Carlo_ 23 July 2016 _ google drive & one drive_ netflix_google apps: http://prntscr.com/bxjzay

- Long Huong _ 22 July 2016 _ BOUGHT Office 365+Grammarly+Linda+Google drive account+One drive+netflix: http://prntscr.com/bx3l84

... còn rất nhiều khách hàng nữa, mình chưa post hết được, xem đầy đủ ở comment bên dưới... 

--➤ Để tiện trao đổi, chat trên hangout với mình nhé. Không cần đăng kí tài khoản, có email là chat được ngay, chat cho tiện: https://hangouts.google.com/ -> Chat với mail mình nhé: lecanhjing@gmail.com , Ví dụ: http://prnt.sc/d7jhyz; Hoặc có thể chat qua Skype cũng được, skype mình là: alwaysmile.3 . Mình ưu tiên ở hangout hơn skype.

---------------

Customers who have purchased account ( Các khách hàng mua gần đây mình post bên trên, còn đây là các khách hàng còn lại đã mua:

- Huy-06 Sep 2016- Lynda Lifetime: http://prntscr.com/ceqf81

- Tuan-05 Sep 2016- Google Drive Unlimited Storage: http://prntscr.com/ceqbzf

- Tri -04 Sep 2016- Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/cegfhs

- Drew -25 August 2016- Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/cckmag 

- Aneri-24 August 2016- Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/ca3dv4

- An-23 August 2016-Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/ca3a4a

- Muhammad-03 Setp 2016-Grammarly: http://prntscr.com/ce2jh6

- Maxwell-2 Sep 2016-Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/ce2h7x

- Tai-01 September 2016-Grammarly+Lynda Lifetime: http://prntscr.com/ccxqas

- Nateetorn-30 Aug 2016-Google Drive Unlimited: http://prntscr.com/cjqmot

- killolot-22 August 2016-Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/ca3bvk 

- Luc-22 August 2016-CorelDraw X8: http://prntscr.com/c9ato9

- Quang _ 20 August 2016 Shutterstock: http://prntscr.com/c8d1xm

- Rick-19 August 2016-Grammarly+Google drive+office 365: http://prnt.sc/c7qdse

- Son -19 August 2016- Google Drive Unlimited Storage: http://prntscr.com/c8hyi9

- Quan-18 August 2016-Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/c8i8rs

- manhha -14 Aug 2016-Grammarly Lifetime: http://prntscr.com/cegi51

- Hieu Nguyen _ 11 August 2016 - Google Drive Unlimited Custom ID: http://prnt.sc/c4fl53 . Tùy chỉnh tên acc theo ý bạn.

- Nha -18 August 2016- 3 Course Udemy: http://prntscr.com/c6yhgs

- Vinh -17 August 2016-Grammarly+google drive+goanimate: http://prnt.sc/c7eb6e

- Subasa-17 August 2016-Grammarly: http://prntscr.com/c9gyyj

- Daniel-17 August 2016- Udemy Course: http://prntscr.com/c8i1q4

- Vivek-16 August 2016-Grammarly: http://prntscr.com/c9gvw2

- Ryan-16 August 2016- Google Apps 50 User: http://prntscr.com/c8ibg4

- Ly-16 August 2016-Google drive unlimited: http://prntscr.com/c8iew8

- Tien-16 August 2016- Office 365: http://prntscr.com/c8i4bt

- manhha- 14 August 2016- Grammarly: http://prntscr.com/c9h1a4

- Ngoc-14 August 2016-iMindMap: http://prntscr.com/c6a50o

- Uyen-13 August 2016-Office 365 Lifetime: http://prntscr.com/c5fy8n

- Vmp -13 August 2016-turbosquid.com: http://prntscr.com/c5337q

- Minh Nguyen -10 August 2016 -Office 365 Proplus: http://prnt.sc/c48ya7

- Kevin - 09 August 2016 - BOUGHT Grammarly Premium Lifetime: http://prntscr.com/c3sewh

- MINH _ 08 August 2016 - Google Drive Unlimited Storage: http://prntscr.com/c3567b

- hotmail _ 07 August 2016 _ Office 365: http://prntscr.com/c2le1c

- Augustine - 05 August 2016 - BOUGHT Google drive unlimited: http://prntscr.com/c1yzq1

- Chu Duc Huy - 03 August 2016 - Google Drive+Grammarly: http://prntscr.com/c149k3

- kysycodon - 02 August 2016 _ 1 Google drive unlimited+onedrive: http://prntscr.com/c0owpv

- Ron Van - 30 July 2016 - BOUGHT Netflix Liftime: http://prntscr.com/c1jewd

- Dung _25 July 2016 _ BOUGHT 1 Onedive: http://prntscr.com/bzp4j6

- Doan Gia Hung- 25 July 2016-BOUGHT Office 365: http://prntscr.com/bzdyw7

- Hoang Hai _ 25 July 2016 _ BOUGHT 1 OneDrive: http://prntscr.com/bywicp

- Le Quan _ 25 July 2016 _ BOUGHT 1 Lynda: http://prntscr.com/bynqbc

- 21 July 2016 - en nho - Bought 1 OneDrive: http://prntscr.com/bwq8gi

- 20-July-2016-Một bạn giấu tên đã mua: Bought 1 acc Inflowinventory Premium: http://prntscr.com/bvyaac

- Nam Hai Nguyen - 19 July 2016 - Bought 1 acc Lynda.com: http://prntscr.com/bweijp 

- Perryzaza _ 18 July 2016 _ 1 teamtreehouse: http://prntscr.com/bv61ci

- Le Minh - 16 July 2016 _ Bought 1 Netflix: http://prntscr.com/bumemz

- Tien Bui _ 16 July 2016 _ 1 netflix: http://prntscr.com/bu7rb3

- Dinh Hung Vu _ 16 July 2016 _ 1 Theme Envato: http://prntscr.com/btyq3g

- Tung Son _ 14 July 2016 - 1 Google Drive: http://prntscr.com/bthfuf

- Phuoc Duc Le _ 14-July-2016 _ Mua 3acc office365, netflix, lynda: http://prntscr.com/bstroc

- Một bạn nam giấu tên đã mua 1 Google Drive ngày 13 July 2016: http://prntscr.com/bsed6m

- Ron Van_ 12 July 2016 _ 1 Lynda, 1 Goanimate: http://prntscr.com/brw3z0

- Tien Bui _ 12 July 2016 _ 1 Lynda + 1 Google Drive: http://prntscr.com/bs7j23

- Cuong Nguyen _ 11 July 2016_ 2 acc Grammarly+1 acc office 365: http://prntscr.com/brjwzu

- KIAN FIT _ 9 July 2016 _ 1 Grammarly: http://prntscr.com/bqpnhd

- Dragon Man _ 9 July 2016 _ 1 acc Lynda.com: http://prntscr.com/bqmilw

- Mai Sy Thang _ 8 July 2016 _ 1 Google Drive: http://prntscr.com/bqazow

- Nha Chi Nguyen - 7 July 2016 _ 3acc: Google Drive Unlimited +lynda lifetime +grammarly lifetime: http://prntscr.com/bq0jmd

- Vinh Tran, 7 July 2016 _ 1 acc Grammarly: http://prntscr.com/bq088y

- Nguyen Tan, 7 July 2016 _ 1 Google Drive : http://prntscr.com/bq094i

- Cường Nguyễn, 7 July 2016 _ 2 acc Grammarly : http://prntscr.com/bq0ecc

- Chanh Nguyen Truong Minh - 7 July 2016- 1 Google Drive: http://prntscr.com/bq0h22

- Son nguyen hoang _ 5 July 2016 - 2 acc combo Google Drive+ OneDrive: http://prntscr.com/bq0khu

- Fabian Barra _ 30 June 2016: Mythemeshop+3 theme themeforest: http://prntscr.com/bq0mhx

- Whyfor Phan - 28 June 2016, 1 acc Grammarly: http://prntscr.com/bq0rul

- Plus Followers _ 27 June 2016_ 3 acc onedrive, 1 GoogleApps: http://prntscr.com/bq0qer

- Ngô Phương- 27 June 2016, 1 acc Grammarly: http://prntscr.com/bq0n2z

- Toshio - 27 June 2016 _ 1 Google Drive: http://prntscr.com/bq0pgx

- Fabian Barra _ 25 June 2016 - 2 acc Google Drive +lynda: http://prntscr.com/bq0lkq

- Kevin-Long Vo _ 23 June 2016, 1 lynda: http://prntscr.com/bq0shk

- Ly Ngoc Anh - 13 June 2016 - mua rat nhiu acc, google drive, lynda, grammarly, hrexamprep.benchprep.com:
+ http://prntscr.com/bq0t3y
+ http://prntscr.com/bq0tbh

... còn rất nhiều khách hàng nữa, mình chưa post hết được...

--➤ Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn báo giá acc thì inbox: lecanhjing@gmail.com . Mình sẽ trả lời trong vòng vài phút.

--➤ Danh sách đầy đủ các loại acc: http://bit.ly/28SODbu

I am selling a lot of valuable accounts having the forever term(lifetime) with low price. If you want to buy anything, please contact to me: lecanhjing@gmail.com . List Account: http://bit.ly/28SODbu

Full List Account Cheap Price:  https://docs.google.com/document/d/1wbuaW3rvqEM0c2HVckW08jDoV1ZxMl4qBNWfi7EbJEo/edit#heading=h.xeva8rvusghq 
Notepad
Auto link MarkDown Raw