+ fahşâların gizlisine açığına da yaklaşmayınınız. + fâhişe‐i mübeyyine/zinâ yapmadıkça onlara karşı yerici ve zarar verici bir şekilde davranma hakkınınz yoktur. eğer zinâ ederlerse, onları yataklarında yalnız bırakabilir ve onları yaralamayacak şekilde dövebilirsiniz. + kur’ân‐ı kerîm’de “fâhişe” sözcüğü ile bunun eş mânals olan “fahşâ” ve çoğulu olan “fevâhiş” çokca geçmektedir. + kur’ân‐ı kerîm’de “fâhişe”yi yasaklayan âyetlerin herbirinin istisnaları dışındaki bütün cinsel konuşmaları, yazıları, resimleri ve filmleri haram kılıcı olduğunu söyleyebiliriz. + mü’minler arasında “fâhişe”olan cinsel haramların yayılmasını isteyenler için dünyada (acı verici bir ceza) âhirette de elem verici bir azab vardır. + dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanmak hırsıyla yönetiminiz altındaki namuslu kalmak isteyen câriye kadınlarınızı fâhişeliğe zorlamayın. + islâm toplumu’nda arzu ve irâdeye dayalı fuhuş yapacak kadın bulmak da mümkün değildir. çünkü islâm toplumu’nda fâhişeliğe özendirici propaganda yapılamaz. + fâhişeye verdiğin sadaka; yaptığın yardım ise, ihtiyacını giderir de onu vücûdunu satmaktan koruyabilir. + kadınlarınız, fâhişeyi (sevicilik) yaparlarsa, onlara karşı içinizden dört şâhid getirin. + fâhişenin yayılmasındaki zararları gereğince allah bilir, siz bilmezsiniz. + her türlü tahrik edici cinsel makale, roman, hikâye, piyes, resim ve filmi, bunların üretimini, yayılmasını, gösterime sokulmasını ve satılmasını “fâhişenin yayılmasını arzulamak” kapsamına almak mümkündür. + yazılı ve görsel medyanın “fâhişenin yayılmasını arzulamak” ve kavadlık yapma suçlarının baş failleri arasına girebilmekte olduğuna da işaret etmek isteriz. + fâhişeler nişan olması için kapılarına bayrak asarlardı. pek çok insan da bunlarla fuhuş yapmaya gelir, bunlar da gelenlerin her biriyle yatmaktan çekinmezdi. + fâhişelerden biri gebe kalıp çocuğu doğurduğu zaman, onunla yatan erkekler yanında toplanırlar, kendilerince doğru birtakım usûllerle sözde çocuğun kimden olduğunu tesbit edebilen kişileri de yanlarına çağırırlardı. https://www.alirizademircan.net/dokuman/Ali-Riza-DEMIRCAN-TURKCE-cinsel-hayat.pdf