+ lilith adıyla karşımıza çıkar örneğin. erkek zihninin şeytan kadın, vampir, erkek düşmanı, fahişe, yılan, karanlığın canavarı gibi nitelendirmelerle yok etmeye uğraştığı "lilith", aslında adem'e karşı gelen ilk eş, ilk kadın özgürlük tanrıçasıdır. + đkinci eş ise erkeğine "biat" etmiş uysal "havva"dır. adem onu kaburga kemiğinden doğurmuştur.! bildiğiniz gibi, günümüzde kapitalizmle dinciler el ele verip bu iyi huylu havvalardan toplumumuza bol bol klonlamaktadırlar! + wollstonecraft’ın sesi hatta bugün bile kulaklarda çınlamaktadır. eviçi zorbalık gibi, eğitimin yadsınması, eşit iş, ve politik hakları sertçe kınadı. evlilikte kadınların erkeklere finansal bağımlılıkları "yasal fahişelik" ten farklı değildi. + karın tokluğuna ev işlerine bakıp, çocuk doğuran ve cinsel cazibe gücüyle erkeğin gönlünü çalmaktan başka gücü bulunmayan kadının; para için erkeklerle birlikte olan bir fahişeden farkı olmadığını iddia ederler. böylece evlilik kurumu sert eleştirilere hedef olur. + ..... evliliği bir tür fahişelik olarak görür gilman. + fahişelik de evlilik de biyolojik açıdan aynı etkiyi gösterir. gerek fahişelikte gerekse evlilikte kadın ekmeğini erkeğinden, onunla cinsel ilişkiye girmesiyle kazanır. evlilikte hatta dahası vardır. + çektiği sefaletlerin intikamını alır bir bakıma yazar olunca da, şimdi de sıra kendisindedir. bunu da tıpkı bir fahişe gibi bedenini erkeklere satarak yapar, büyük bir yazar olmasına karşın baştan çıkarttığı erkeklerle oynamaya devam eder. + kadınlar, aşağılık bir yaratık, erkekleri eğlendiren bir fahişe olmaktan başka bir şey de olamaz. + pornografinin yanı sıra fahişelikte de kadınlar erkeklerin emrindedir ve bir bakıma onlar için kurumlaşmış olan fahişelik, erkeklere cinsel hizmet olarak sunulurlar. + pornografinin ve fahişelik kurumlarının yanı sıra "medya da kadını cinsel tema olarak gören başlıca araçlardan birisidir. + bir eş sıradan bir fahişeden, ücretli işçiler gibi vücudunu parça başına satmadığında farklılık gösterir ancak, o vücudunu bir defa ve her zaman için satmaktadır. + kadın bir fahişe gibi görülürken; erkek beyefendi olarak muamele görür. + erkeğin getireceği ekmeği bekleyen ve ardından da ona bedenini sunan bir kadın, tıpkı bir fahişe gibi ama ücretsiz bir fahişe. + bu ister "geçimsizlik" şeklini alsın isterse uyumlu evlilik biçimi alsın marksistler için her zaman ikincil bir konudur… ev işleri, çocuk bakımı, duygusal destek, fahişe-eş tarafından sunulan hizmetlerdir." + ne anne olarak, ne bakire olarak ne de fahişe olarak kadınların zevk alma hakları yoktur. + bu köle kadın imgesi, aynı zamanda gönüllü fahişelik olarak algılanır marksist feministlerce. + kadın gerçekte nedir? neden büyücü, iblis, aşüfte, orospu, teccal, kahpe, fahişe, kancık, döl yatağı, şırfıntı, yumurtalık, delik, kocakarı, sürtük gibi kelimelerle yaftalanırlar? https://www.cag.edu.tr/d/l/2ae6ecd7-8aa6-4b8d-9407-b7325bf31f48