+ kıyamet habercisi bir peygamber için dahi sıra dışı olan bir hiddetle onların memelerine saldırılıyordu. + bu iki kız kardeş gençliklerinde mısır’da fahişelik ettiler. memeleri orada okşandı, bekâretlerini orada yitirdiler. onlar, asurlular ve babilliler’le de fahişelik etti ve daha önceki dinsiz sevgilileri tarafından eninde sonunda yok edileceklerdi. + iki kardeşin fahişeliği, memelerinin bakireliklerini yitirip kirlenmeleriyle sonuçlanır. memelerin bekâreti kalmamış ve işledikleri günah her şeyi onların elinden almıştır. + tanrıça athirat ve erkek eşi baal’ın kutsal fahişeleri olan rahibeler ve rahiplerdi. + yahudilik, fahişeliğe karşı çıkıyordu fakat kendisinde barındırdığı ataerkil yapı nedeniyle de bir anlamda onu körüklüyordu. + kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar. + bir kâhinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. yakılmalıdır. baş kâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenmeyecek. + fahişelikle uğraşan bir kişinin kazandığı her şey haramdır. + fahişelik yukarıdaki ifadelerde belirtildiği gibi kişinin koynuna aldığı bir ateştir. + fahişe derin bir çukur; ahlaksız kadın, dar bir kuyudur. + özdeyişler insanların fahişelik karşısında daima uyanık olmalarını istemektedir. + çıplak tepelere bak da gör. sevişmediğin yer mi kaldı? çölde yaşayan bedevi gibi yol kenarlarında oynaşlarını bekleyip durdun. fahişeliğinle, kötülüklerinle ülkeyi kirlettin. + fahişelerin evlerine doluştular. şehvet düşkünü besili aygırlar! + fahişelik, kozmik dinselliğin en yaygın biçimlerinden birini temsil etmektedir. + ohola ve oholiva’nın yaptıkları aslında hem fahişeliğin boyutunun hem de bir ülkenin bekâretini kaybedişinin sembolik bir dille ifadesidir. + kullanılan dilin üslubu ise fahişeliğin çirkin vurgusu üzerinden yapılmaktadır. bu öyle bir çirkinlik ki tanrı’yı çileden çıkarmakta adeta tanrı tüm öfkesini bu iki kente kusmaktadır. + fahişelik kurumu, ayrıca buna bağlı olarak kadın bir meta haline gelmiş ve onun sırtından para kazanılmıştır. çoğu zaman da fahişelik iktidarın elinde kendisini hükmedici kıldığı bir koz olmuştur. + günümüzde bile bir türlü ortadan kaldırılamayan fahişelik kurumu, artık devletler için bir para kaynağı ve toplum için bir deşarj yeri olarak kabul görmektedir. + fahişelik için dünyanın en eski mesleği denir. bu, ne derece doğrudur bilinmez ama gerçek olan bir şey var ki, o da fahişeliğin çoğunlukla başka seçeneği olmayan, çaresiz insanların işi oluşudur. + şeytanın ayartmasına gelen kişiler bunu iyi kullanmış ve kadın bedeni üzerinde bitip tükenmeyen bir haz medeniyeti ve ekonomisi kurmuşlardır. böyle olunca da fahişelik, hıristiyanlığın ortasında bir kurum olarak bitiverdi. + yeni ahit her ne kadar sert bir şekilde yasaklasa da yeraltına gömülen bedenin tutkuları buna dayanamazdı. nitekim daha sonra rahip ve rahibeler arasında bir sürü entrika ve olaylar vuku bulmuştur. + yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? çünkü ikisi tek beden olacak deniyor, rab ile birleşen kişiyse onunla tek ruh olur. + fahişelik, kişinin onurunu zedeler. bunun için para ödeyen de kendi açısından büyük günah işlemiş olur. + bir şeyin bu kadar çok yasaklanması hıristiyanlara çok cazip gelmesinden ötürü müdür? ya da gerçekten fahişelik bir ideoloji olarak tam da kiliseyle bir şekilde bağlantısı olan bir sapkınlık mıdır? + her ne kadar hıristiyanlık, sürekli eleştirse de sonuçta fahişelik erkekler ve hatta devlet için bir baskı ve ekonomik kaynak olarak görülebilmektedir. bundan dolayı artık yasaklamalar cazibesini yitirebilmektedir. + fahişelik, doyumsuz bir dölyolunun çırpınışlarıdır. kadın normal olarak tek bir kişiye (kocasına) tahsis etmesi gereken şeyini, ayrım gözetmeksizin topluluğun bütün üyelerine açar. + fahişe tüm yasaklamalara ve dinsel buyruklara sırt çevirerek var olan kurallara meydan okumaktadır. + kendini peygamber diye tanıtan izebel adındaki kadını hoş görüyle karşılıyorsun. bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. + bir şehirde fahişeler, bir sarayda çirkef kuyusu neyse odur; çirkef kuyusunu kaldırınız, saray pis ve kokmuş bir yer olacaktır. + fahişelik tarih boyunca kadınların kullanılmasıyla sürekli varlığını yaşatmıştır. bu işi ne sebeple olursa olsun kabul eden kadın ve bunu bir iktidar aracı olarak kullanmak isteyen erkek oldukça fahişelik her çağda geçerli bir kurum olarak kalacaktır. + zaten antikçağda, kurum olarak fahişeliği devlet yaratmıştı. bu ortaçağda da değişmeyecekti. ancak antikçağdan farklı olarak bu sefer işletmeci, kilise’dir. ortaçağ avrupa’sında genelevlerin arkasındaki güçler devlet ve kiliseydi. + fahişelik kurumunun arkasındaki isimler değişse de o her zaman cazip bir iktidar kaynağı olmuştur. günümüzde bile batıda hızla gelişen bu sektör artık devletler tarafından yönetilmekte hatta çeşitli yeraltı örgütleri bu sermaye üstünden çokça paralar kazanabilmektedir. + günümüz hıristiyan dünyası fahişeliği inananları için bir tehlike olarak görse de bunun önüne bir türlü tam anlamıyla da geçememektedir. http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6300.pdf